Gizella D.

Gizella D.

9 órán belül válaszol az üzenetek 80%-ára
80% 9 ó
Új tanulókat fogad

Gizella D.

Új tanulókat fogad

Magyartanítás élményszerűen 21. századi módszerekkel

  • -

Leírás

Magántanárként a legfőbb célom, hogy megmutassam a diákjaimnak, hogyan lehet élvezni a nyelvtant, az irodalmat, és megtanítsam őket az önálló tanulásra, az összefüggések meglátására. A 21. századi módszereket preferálom, de a hagyományossal együtt használom. Tanulási nehézségek esetén együtt készítünk fejlesztési tervet, és a játékosítás sem marad el, hogy könnyebb legyen a kognitív munka. Speciális területen is tanítottam (tankörben), ahol SNI-s, BTMN-es, disz-es diákoknak segítettem felkészülni a vizsgákra. Jelenleg szakiskolában tanítok, ahol az általános iskolai anyagtól az érettségiig a teljes tananyag jelen van.

Fotók és bizonyítványok