Szekér A.

Szekér A.

Új tanulókat fogad

Szekér A.

Új tanulókat fogad

cél: tényleges tudás megszerzése

Leírás

Az órák felépítése:
• 1 könnyebb illetve 1 nehezebb nyelvtani rész átnézése, feladatokkal kiegészítve
• hallott szövegértés gyakorlása a szinteknek megfelelően (videós vagy audiós anyagok alapján)
• rövid hétköznapi szókincsű szövegek angolról magyarra illetve magyarról angolra fordítása
• baráti és hivatalos levél, rövid fogalmazások írásának gyakorlása
• a nyelvvizsga témaköreit átfedő szókincs megtanulása és kibővítése
• képleírás gyakorlása
• szituációs feladatok, mindennapi angol használata
Természetesen a feladatok az adott témakörök szókincséből merítve, emellett szókincsellenőrző programok segítségével játékos kvízek által kikérdezve, ezt otthoni használatra is kialakítva.
Az órákhoz szükséges minden anyagot én biztosítok, a nyomtatási költségeket az árban feltüntettem