Marian K.

Marian K.

5 órán belül válaszol az üzenetek 100%-ára
100% 5 ó
Új tanulókat fogad

Marian K.

Új tanulókat fogad

A történelem értelemmel és élvezettel is tanulható, akár spanyolul is

  • Online tanórákat kínál
  • Ártól  5500 Ft
  • Előnyben részesített időpontok: délután, este, hétvégén
Ár Ártól 5500 Ft
Előnyben részesített időpontok: délután, este, hétvégén

Leírás

Vannak félelmeid az új történelem érettségi miatt? Szeretnél ugyan közép vagy emelt szinten jól vizsgázni, esetleg valamelyiket spanyol nyelven megcsinálni, még sem vagy képes igazán nekikezdeni a felkészülésnek? Nézz szembe a feladattal stressz nélkül! Ha engem választasz, bevezetlek a hatékony tanulás rejtelmeibe, gyakoroljuk a történelmi források megértését és értelmezését, valamint megtanítom, hogyan írj tartalmas esszét. Feladatértés, tájékozódás térben és időben, kommunikáció és a szaknyelv alkalmazása, forráshasználat tényrögzítés és megállapítás tétele révén, szóbeli vizsga? Mind elsajátíthatóvá válik magyar vagy, igényed szerint, spanyol nyelven! Meglévő tudásodhoz és személyiségedhez igazítva, megbízhatóan és eredményesen készítelek fel az írásbeli és szóbeli érettségire. Segédanyagokkal, vázlatokkal tudom segíteni felkészülésedet.
Történelemtudományokból doktori fokozatot szereztem. Több éve digitális tananyagfejlesztéssel és videóinterjúkkal való oktatással is foglalkozom. Ezen szakmai ismereteimet mint a 21. századi oktatás legkorszerűbb eszközeit (videóinterjúkat) alkalmazom tanári munkámban.

Szeretnél gördülékenyen kommunikálni spanyol nyelven? Esetleg vannak félelmeid a spanyol nyelv érettségi miatt? Szeretnél ugyan nyelvvizsgázni, mégsem vagy képes igazán nekikezdeni a felkészülésnek?
Igény szerint építem fel az óráimat tankönyvek, online feladatok, videók, tesztek és egyedi módszerek használatával, törekedve - szinteknek megfelelően - a stressz nélküli beszédközpontúságra. Figyelmet szentelek a nyelvhelyesség kérdéseinek és gyakorlásának, az órákon szerepet kap a szövegértés, ebből fakadóan a fordítás. Spanyolországi és főként dél- és közép-amerikai tapasztalataimat (kiejtésbeli, lexikai, nyelvtani, kultúrális) szívesen építem bele óráimba.

Óráim egyéni vagy kiscsoportos tanulókörökben online vagy offline formában is kérhetőek. Ami mindig garantált: rád irányuló figyelem, szorongásmentes, motiváló légkör, mérhető tudásgyarapodás, szakmailag korrekt önkifejezés, sikerélmény.
Három tanári diplomával rendelkezem, és harminc éves tanári tapasztalat áll mögöttem, egyetemi és középiskolai, intézményi és magántanári, magyarországi és külföldi egyaránt. Középiskola latin óráimon szerettem bele a spanyolba, egyetemi éveimtől pedig kísér. Latin-Amerika és Spanyolország történelmének kutatójaként először csak eszköznek tűnt, de hamar felfedeztem, hogy a spanyol nyelv, valamint történelem és magyar nyelvi egyetemi tanári képzettségeim egymást nagyszerűen kiegészítik. Spanyol - magyar két tanítási nyelvű gimnáziumban végzett tanári munkám ebben csak megerősíteni tudott.
Magyar nyelvet oktathattam spanyol és magyar nyelven Uruguayban, valamint Venezuelában a magyar diaszpórában. 2023 februárja óta az uruguayi magyar közösség heti rendszerességgel megszólaló, spanyol nyelvű rádióadásában a Magyar kultúra és hagyományok szekció szerkesztője és bemondója vagyok.

Óradíjak

TÖRTÉNELEM
EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS
történelem középszintű érettségire: 2x60 perc/hét (vagy egyéni igény szerint), óradíj: 5500 Ft/45 perc, 7000 Ft/60 perc
történelem emelt szintű érettségire: 2x60 perc/hét (vagy egyéni igény szerint), óradíj: 6500 Ft/45 perc, 8500 Ft/60 perc
történelem spanyol nyelven érettségire: 2x60 perc/hét (vagy egyéni igény szerint), óradíj: 7500 Ft/45 perc, 9500 Ft/60 perc
történelem korrepetálás: 2x60 perc/hét (vagy egyéni igény szerint), óradíj: 5000 Ft/45 perc, 6000 Ft/60 perc
történelem korrepetálás spanyol nyelven: 2x60 perc/hét (vagy egyéni igény szerint), óradíj: 6000 Ft/45 perc, 8000 Ft/60 perc

KISCSOPORTOS FELKÉSZÍTÉS
történelem középszintű érettségire: 2x60 perc/hét, 2-4 fő, óradíj: 4500 Ft/60 perc/fő
történelem spanyol nyelven középszintű érettségire: 2x60 perc/hét, 2-4 fő, óradíj: 6000 Ft/60 perc/fő

SPANYOL NYELV
EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS
spanyol középszintű érettségire: 2x60 perc/hét (vagy egyéni igény szerint), 6500 Ft/45 perc, 8500 Ft/60 perc
spanyol emelt szintű érettségire: 2x60 perc/hét (vagy egyéni igény szerint), 7000 Ft/45 perc, 9000 Ft/60 perc
korrepetálás: 2x60 perc/hét (vagy egyéni igény szerint), 5500 Ft/45 perc, 7000 Ft/60 perc

KISCSOPORTOS FELKÉSZÍTÉS
spanyol középszintű érettségire: 2x60 perc/hét, 2-4 fő, 5500 Ft/60 perc/fő
spanyol emelt szintű érettségire: 2x60 perc/hét, 2-4 fő, 7000 Ft/60 perc/fő

Kezdhetünk?

Szeretettel várlak.

Óratípusok

Standard óra

5500 Ft / 55 perc