Author's photo
Törölt fiók
irodalom

Segítséget kérnék.

Versepemzésben kérnék segítséget.

1. A föl-föl dobott kő
-A versben kemény itéletet fogalmaz meg a magyarokról. Fogalmazd ezt meg saját szavaiddal!
- A címben szereplő igekötő ismétlése kettös érzést takar. Értelmezd a cimet! Ird le mindkét érzést!
- Milyen metafora jelenik meg az első versszakban? Mi az azonositás alapja?
- Ebben a versben is megjelenik az Adyra jellemző mégis-morál. Miként?
-A szeretet és a gyülölet egyszerre van jelen a versben. Miként jelenik meg a két ellentétes érzés és mire irányul? Mi az oka e kettösségnek? - A „te orcádra ütök" kifejezés heves vitákat gerjesztett. Mit is jelenthet a kifejezés? Értelmezd!
- Öszefoglalásképpen mi a vers mondanivalója?


2. Magyar jakobinus dala
-Kik voltak a jakobinusok? Ki a cimben szereplő magyar jakobinus? Mi az azonositás oka?
- Milyen ellentétre épül a vers?
- A költemény túlmutat a magyarság, a korabeli Magyarország állapotainak „Szemléltetésén". Mit szorgalmaz a vers?
- A versben számtalan kérdést tesz fel a lírai én. Mi ennek az oka? Milyen lelkiállapotra utal ez?

3. Nekünk Mohács kell
-Mit jelent a történelemben, mit jelent a magyarságnak a mohácsi esata, a mohácsi vereség?
- Benedek Marcell irodalomtudós „forditott himnusznak" nevezte a verset. Mit jelent ez?
- A versben pusztulást kér a magyarságra Mohács pėldáját idézve. Mi ennek az oka?
- Milyen a hangvétele a versnek? Indokold a válaszodat! Mi lehet az oka az általad emlitett hangvételnek?

1 válasz
Szia! Ha még segítségre szorulsz, én szívesen vállalom!