Hegedüs C.

Hegedüs C.

9 órán belül válaszol az üzenetek 50%-ára
50% 9 ó
Új tanulókat fogad

Hegedüs C.

Új tanulókat fogad

Gyógypedagógiai-logopédiai fejlesztés

Ár Ártól 9000 Ft

Leírás

Gyermekszerető, megbízható, lelkiismeretes, türelmes, a játékosság elvét alkalmazó, hagyományos értékrendet követő gyógypedagógus vagyok. Barátságos természetemmel könnyen alakítok ki kapcsolatot a gyermekekkel. Nyugodt, türelmes személyiségemmel jó hatást gyakorlok a viselkedésükre, magatartásukra, kreatív játékos feladatokkal a pozitív irányba való fejlődésükre.

Gyógypedagógus-logopédusnak lenni számomra életreszóló hivatást jelent. A tanári pálya mellett való döntésemben főként pedagógus édesanyám hatása érvényesült. Ikeröcséim beszédhibája és a velük töltött közös gyakorlások során megszerettem a logopédia területét. 2012-ben végeztem az egyetemen, az ott szerzett tudásomat gyakorlatban is kamatoztattam 7 éves munkaviszonyban szakszolgálatnál, illetve 3 évet EGYMI-nél, mint utazó gyógypedagógus integráló iskolákban SNI-s gyermekek fejlesztésével. Sokrétű tapasztalatot szereztem a különböző típusú logopédiai terápiákban és diagnosztikában, a nehézségekkel küzdő tanulók támogatásában.

Aktívan részt vettem komplex gyógypedagógiai-logopédiai vizsgálatok, iskolaérettségi vizsgálatok felvételében, azok kiértékelésében és szakvélemény írásában. Valamint szűrőeljárásokat is használtam (Szól-e, KOFA). Waldorf iskolában való elhelyezkedésem során egy új szemlélettel gazdagodtam, ahol megismertem „a szív, a kéz és a fej” harmonikus egységét, mivel itt a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését egységben kezelik. Ezáltal új fejlesztési ötletekkel bővült az eszköztáram. Óráimon gyakran ötvözöm a fejlesztő feladatokat kreatív és művészi tevékenységekkel, mint például a rajzolás, festés, zenélés. A logopédiai terápiák egyik fő eleme nálam a mozgás-beszéd integrációs gyakorlatok pl. mozgásos mondókák, babzsákos gyakorlatok.

Hivatásomban törekszem a következetesség fontosságára, a gyógypedagógiai alapelvek és a terápiás lépések betartására. Logopédiai óráim nagyrésze pösze terápiás órák, megkésett beszédfejlődésű foglalkozások, beszédértés és észlelés fejlesztése, nyelvlökéses nyeléskorrekció, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenciós és reedukációs órák. Szenvedélyesen dolgozom azon, hogy segítsek a gyermekeknek fejleszteni az artikulációs és kommunikációs képességeiket, illetve támogassam őket az optimális fejlődésben.

Munkám során figyelemmel követem a legújabb szakmai irányokat, fontosnak tartom a szakmai fejlődést, ezért szívesen részt veszek a hivatásomnak megfelelő konferenciákon. Tájékozott vagyok a különböző típusú célirányos fejlesztésekben, mint a mozgásfejlesztés, hallásébresztés, szenzomotoros fejlesztés, ADHD, autizmus kezelése. Fontosságát felismerve érdekel a megmaradt gyermekkori reflexek leépítését célzó kutatások, fejlesztések. Sarlós féle mozgásterápia, TSMT, Ayres terápia, Alapozó terápia, Homloklebeny terápia.

Hegedüs Csilla

gyógypedagógus-logopédus, nyelvlökéses nyelés terapeuta, diszkalkulia terapeuta, pályaorientációs konzulens, mentortanár

Óratípusok

Standard óra

9000 Ft / 55 perc

Fotók és bizonyítványok