A brit angol és az amerikai angol közötti különbségek megértése

A brit angol és az amerikai angol közötti különbségek megértése

Published on: 2023. márc. 20. Author: Svincak J.

Az angol nyelv a világ egyik legszélesebb körében beszélt nyelve, több mint 1,5 milliárd ember beszéli világszerte. De milyen különbségek vannak a nyelv beszéde és írása között a brit és az amerikai angol között? Ebben a blogbejegyzésben a két angol főbb különbségeit vizsgáljuk meg, és azt, hogy hogyan alakultak is ki ezek.

A helyesírás beli különbségek

A brit angol és az amerikai angol között az egyik legszembetűnőbb különbség a helyesírás. Ezek a különbségek a britek által Észak-Amerika gyarmatosításának korai napjaira vezethetők vissza. Abban az időben nem volt egységes helyesírás az angol szavakra, és a szavak helyesírását nagyban befolyásolták az egyéni preferenciák és a regionális dialektusok. Amikor Noah Webster 1828-ban kiadta az American Dictionary of the English Language (Az angol nyelv amerikai szótára) című művét, arra törekedett, hogy az amerikai angol helyesírásban olyan szabványt hozzon létre, amely megkülönbözteti azt a brit angoltól. Ha többet szeretne megtudni az angol nyelv történelmi fejlődéséről, látogasson el az angol nyelv története és fejlődése című blogbejegyzésünkbe. Sok olyan szó van, amelyet az angol nyelv egyes változataiban másképp írnak. Például a 'colour' szót az amerikai angolban 'color'-nak, míg a 'centre'-t 'center'-nak írják. További különbségek vannak többek között a 'theatre' és a 'theater', a 'realise' és a 'realize', a 'programme' és a 'program', valamint az 'analyse' és az 'analyze' között.

Észrevehető, hogy a legtöbb ilyen különbség a szavak végződésében található - azonban a szó közepén is vannak eltérések. A brit és az amerikai angol helyesírás közötti főbb különbségek a következők:

 • -our vs. -or: Sok olyan szót, amely a brit angolban -our-ra végződik, az amerikai angolban -orral írnak. Például: "colour" (brit) vs. "color" (amerikai), "favour" (brit) vs. "favor" (amerikai), "neighbour" (brit) vs. "neighbor" (amerikai).
 • -re vs. -er: Néhány szó, amely a brit angolban -re végződik, az amerikai angolban -er-re végződik. Például: "centre" (brit) vs. "center" (amerikai), "theatre" (brit) vs. "theater" (amerikai), "litre" (brit) vs. "liter" (amerikai).
 • -ence vs. -ense: Néhány szó, amely a brit angolban -ence-re végződik, az amerikai angolban -ense-re végződik. Például: "defence" (brit) vs. "defense" (amerikai), "licence" (brit) vs. "license" (amerikai), "offence" (brit) vs. "offense" (amerikai).
 • -ise vs. -ize: Néhány szó, amely a brit angolban -ise-re végződik, az amerikai angolban -ize-re végződik. Például: "organise" (brit) vs. "organize" (amerikai), "realise" (brit) vs. "realize" (amerikai), "analyse" (brit) vs. "analyze" (amerikai).
 • -l vs. -ll: A fenti különbségektől való eltérés a szimpla l vs. dupla l, amely gyakran a szó közepén található. A brit angolok több szóban is dupla l-t használnak, míg az amerikai angolok csak szimpla l-t. Például: "traveller" (brit) vs. "traveler" (amerikai), "enrolment" (brit) vs. "enrollment" (amerikai), "counsellor" (brit) vs. "counselor" (amerikai).

Szótári különbségek

A másik nagy különbség a brit angol és az amerikai angol között a használt szókincs. Sok olyan szó van, amelyet az angol nyelv egyik változatában gyakran használnak, de a másikban nem. Például a brit angolban a 'lorry' szóval teherautót jelölnek, míg az amerikai angolban a 'truck' szót használják. Hasonlóképpen, a brit angolban a "chips" egyfajta vékonyra szeletelt, sült burgonyát jelent, míg az amerikai angolban a "chips" azt jelenti, amit a britek "French fries"-nak neveznek. További példák a szókincsbeli különbségekre: "lift" és 'elevator", "flat" és "apartment", "biscuit" és "cookie", "petrol" és "gasoline", stb. Ezek a szókincsbeli különbségek a két nemzet közötti történelmi és kulturális különbségekre vezethetők vissza. E különbségek kialakulását olyan tényezők befolyásolták, mint a bevándorlás, a társadalmi osztályok és a gazdasági körülmények. Ha forrásokat keres a szókincse bővítésével kapcsolatban, nézze meg az erős szókincs építéséről szóló blogbejegyzésünket.

Az alábbiakban további példákat találsz a brit angol és az amerikai angol közötti szókincsbeli különbségekre:

 • "Boot" vs. "Trunk": A brit angolban az autóban lévő tárolóhelyet "boot"-nak, míg az amerikai angolban "trunk"-nak hívják.
 • "Trousers" vs. "Pants": A brit angolban a lábat és a csípőt takaró ruhadarabot "trousers"-nek, míg az amerikai angolban "pants"-nak hívják."
 • "Jumper" vs. "Sweater": A brit angolban a felsőtestet melegen tartó ruhadarabot "jumper"-nek, míg az amerikai angolban "sweater"-nek nevezik."
 • "Football" vs. "Soccer": A brit angolban a kerek labdával játszott sportot "football"-nak, míg az amerikai angolban "soccer"-nek hívják."
 • "Garden" vs. "Yard": A brit angolban a ház körüli szabadtéri területet "garden"-nek, míg az amerikai angolban "yard"-nak nevezik."
 • "Pavement" vs. "Sidewalk": A brit angolban a gyalogosok számára az út mentén vezető utat "pavement"-nek, míg az amerikai angolban "sidewalk"-nak nevezik."
 • "Post" vs. "Mail": A brit angolban a leveleket és a csomagokat a "post"-on keresztül küldik és fogadják, míg az amerikai angolban a "mail"-en keresztül küldik és fogadják."
 • "Trolley" vs. "Cart": A brit angolban a vásárláshoz használt kerekes kosarat "trolley"-nak, míg az amerikai angolban "cart"-nak hívják."

Grammatikai különbségek

A brit angol és az amerikai angol nyelvtanban is vannak különbségek. Az egyik legszembetűnőbb különbség a gyűjtőnevek használatában van. A brit angolban a kollektív főneveket egyes számban, míg az amerikai angolban többes számban kezelik. Például a brit angolban 'the team is playing well', míg az amerikai angolban "the team are playing well". Különbségek vannak többek között a prepozíciók használatában, az igeidőben és a szórendben is. Ezek a nyelvtani különbségek az egyes angol nyelvváltozatokon belül a különböző nyelvjárások és regionális eltérések kialakulására vezethetők vissza. Az angol nyelvtan szabályaiba való mélyebb betekintést a gyakori nyelvtani hibák és azok elkerülése című blogbejegyzésünkben találja.

 • Collective nouns: A brit angolban a kollektív főneveket (pl. "team", "government", "company") a kontextustól függően egyes vagy többes számban is lehet kezelni. Az amerikai angolban általában egyes számként kezelik őket. Például a brit angolban azt mondhatnánk, hogy "The team are playing well", míg az amerikai angolban azt mondanánk, hogy "The team is playing well"
 • A "have got" használata: A brit angolban a "have got" gyakran a "have" vagy a "possess" jelentésben használatos. Például: "I've got a headache". Az amerikai angolban a "have got" kevésbé elterjedt, és gyakran a "have" szóval helyettesítik. Tehát ugyanez a mondat így hangozna: "I have a headache."
 • Prepozíciók: A brit angolban bizonyos prepozíciókat másképp használnak, mint az amerikai angolban. Például a brit angolban úgy lehetne mondani, hogy "I'm going to hospital", míg az amerikai angolban úgy, hogy "I'm going to the hospital"
 • A rendhagyó igék múlt idejű alakja: A brit angolban néhány rendhagyó igének más múlt idejű alakja van, mint az amerikai angolban. Például a "learned" (amerikai - English) vs. "learnt" (brit angol), "burned" (amerikai angol) vs. "burnt" (brit angol).

Kiejtésbeli különbségek

A kiejtés egy másik terület, ahol a brit angol és az amerikai angol között különbségek megjelennek. A legszembetűnőbb különbség a magánhangzók kiejtésében van. Például a brit angolban a "bath" magánhangzót rövid "a"-val ejtik, míg az amerikai angolban hosszú "a"-val. Hasonlóképpen, a "dance" magánhangzóját a brit angolban rövid "a"-val ejtik, míg az amerikai angolban hosszú "a"-val. A mássalhangzók kiejtésében is vannak különbségek, egyes mássalhangzókat az angol nyelv minden változatában másképp ejtünk. Ezek a kiejtésbeli különbségek az egyes angol nyelvváltozatokon belüli különböző regionális akcentusok és dialektusok kialakulására vezethetők vissza. Nehezére esik megjegyezni a kiejtési szabályokat? A hatékony tanulási technikák című cikkünkben gyakorlati tippeket és trükköket kaphat a könnyebb elsajátítás érdekében.

Példák, amelyek kiemelik a brit és az amerikai angol kiejtésbeli különbségeket:

 • "Schedule": A brit angolban a "schedule" szót "sh" hanggal ejtik az elején, mint "shed-yool". Az amerikai angolban "sk" hanggal ejtik, mint "sked-yool"
 • "Herb": A brit angolban a "herb" szót "h" nélkül ejtik, mint az "erb". Az amerikai angolban viszont a "h"-t úgy ejtik, mint "herb"."
 • "Advertisement": A brit angolban a "advertisement" szót a második szótagon lévő hangsúlyozással ejtik, mint "ad-VER-tis-ment". Az amerikai angolban a hangsúly a harmadik szótagon van, mint "ad-ver-TISE-ment."
 • "Route": A brit angolban a "route" szót hosszú "oo" hanggal ejtik, mint a "root". Az amerikai angolban rövid "ou" hanggal ejtik, mint a "rowt"-t."
Ha további segítséget szeretne kapni a kiejtésben, a nyelvtanban és a szókincsben, akkor egy angol magántanár jó választás lehet. Ha online szeretne korrepetítort találni, akkor olyan webhelyeken kereshet oktatási szolgáltatásokat, amelyek a tantárgyak széles skáláját kínálják, és lehetővé teszik, hogy a tartózkodási hely, a rendelkezésre állás és a költségvetés alapján keressen tanárokat. Ezek a weboldalak más diákok értékeléseit és visszajelzéseit is tartalmazzák, hogy segítsenek kiválasztani az igényeinek megfelelő korrepetítort. Szinte bárhol találhat helyi oktatókat, például angol korrepetítort Budapesten vagy magántanárt Miskolcon. Ha inkább olyan órákra szeretne beiratkozni, ahol más diákokkal is kapcsolatba kerülhet, ez is elérhető a legtöbb nagyobb városban, csak keresse ki például a szegedi angolórákat vagy a debreceni angol tanfolyamokat.

Idiomatikus kifejezések

Az idiomatikus kifejezések olyan kifejezések, amelyeket arra használnak, hogy egy olyan jelentésre utaljanak, amely nem feltétlenül derül ki a használt szavak szó szerinti értelmezéséből. Sok olyan idiomatikus kifejezés van, amelyet a brit angolban használnak, de az amerikai angolban nem biztos, hogy használják, és fordítva. Például a brit angolban a "the bee's knees" (a méhek térde) kifejezés valami kiváló dolog leírására használatos, míg az amerikai angolban a "the cat's meow" (a macska nyávogása) ugyanezt a jelentést fejezi ki. Hasonlóképpen, a brit angolban a "cheeky" kifejezést olyan személy leírására használják, aki szemtelen vagy tiszteletlen, míg az amerikai angolban a "fresh" kifejezést használják hasonló összefüggésben. Az idiomatikus kifejezések közötti különbségek a két nemzet közötti történelmi és kulturális különbségekre vezethetők vissza.

Néhány példa a brit és az amerikai angol közötti idiomatikus különbségekre:

 • "Knackered": A brit angolban a "knackered" szó jelentése "rendkívül fáradt", míg az amerikai angolban az ennek megfelelő kifejezés a "wiped out" vagy "exhausted" lenne."
 • "Fancy dress": A brit angolban a "fancy dress" jelmezt vagy öltözéket jelent, amelyet jelmezes partin vagy rendezvényen viselnek. Az amerikai angolban a "costume" kifejezést használják gyakrabban.
 • "Cheeky": A brit angolban a "cheeky" szó pimaszságot vagy szemtelenséget jelent. Az amerikai angolban hasonló kifejezés lehet a "fresh" vagy a "saucy".
 • "Nappy": A brit angolban a "nappy" a pelenkára utal. Az amerikai angolban a "diaper" kifejezést használják.
 • "Hire": A brit angolban a "hire" azt jelenti, hogy bérelni. Az amerikai angolban a "rent" kifejezést használják gyakrabban.
 • "Cheers": A brit angolban a "cheers" szó a "köszönöm" vagy a "viszlát" alkalmi kifejezésére használható. Az amerikai angolban a szót gyakrabban használják koccintás vagy gratuláció kifejezéseként.

A technológia és a globalizáció hatása

Az angol nyelv folyamatosan fejlődik, és ehhez a fejlődéshez a technológia és a globalizáció is hozzájárul. Az internet és a közösségi média elterjedésével az embereknek lehetősége volt az angol nyelv különböző változataival talákozni a világ minden tájáról. Ez új szavak, idiómák és kifejezések kialakulásához vezetett, amelyeket az angol nyelv különböző változataiban használnak. Emellett, az angol világnyelvi jellege miatt a nyelv tanításának és használatának módjában is változásokhoz vezetett a világ különböző részein.

Példák a technológia és a globalizáció angol nyelvre gyakorolt hatására:

 • Új szavak és kifejezések: A technológia és a közösségi média használata olyan új szavak és kifejezések létrejöttéhez vezetett az angol nyelvben, mint például a "selfie", az "emoji" és a "LOL". Ezek a szavak az angol nyelv különböző változataiban általánosan használatossá váltak.
 • Variációk a helyesírásban és a nyelvtanban: Az angol nyelv különböző változatainak való kitettséggel az emberek különböző helyesírási és nyelvtani szabályokat vesznek át. Például az amerikai média hatására a brit angolban egyre gyakoribbá vált az amerikai helyesírás használata.
 • Változások az angol nyelvtanítás módjában: Az angol globális nyelvi jelentősége a világ különböző részein a nyelvtanítás módjának változásához vezetett. Egyes országokban például az angolt már egészen fiatal kortól kezdve második nyelvként tanítják.
 • Az angol mint közvetítő nyelv: Az üzleti élet és a kereskedelem növekvő globalizációjával az angol nyelv a kommunikáció nyelvévé vált a különböző országokból származó, közös nyelvvel nem rendelkező emberek számára. Ez az angol nyelv egyszerűsített formájának kialakulásához vezetett, amelyet "nemzetközi angol" vagy "globális angol" néven ismerünk."
 • A regionális akcentusok hatása: A médián és az utazáson keresztül az angol nyelv különböző akcentusainak és dialektusainak való kitettséggel az emberek új akcentusokat és kiejtéseket vesznek át. Például az amerikai média hatása a világ egyes részein az amerikai akcentus és kiejtés átvételéhez vezetett.

Összegzés

Végeredményben a brit angol és az amerikai angol közötti különbségek megértése fontos a világ különböző régióiból származó emberek közötti hatékony kommunikációhoz. A helyesírás, a szókincs, a nyelvtan, a kiejtés és az idiomatikus kifejezések közötti különbségek a két nemzet közötti történelmi és kulturális különbségekre vezethetők vissza. Az angol nyelv egyes változatain belüli regionális eltérések tovább bonyolítják a kérdést, a technológia és a globalizáció pedig hozzájárul a nyelv fejlődéséhez. Ha megértjük ezeket a különbségeket, javíthatjuk kommunikációs készségeinket, és elkerülhetjük a félreértéseket a világ különböző részeiről származó emberekkel való társalgás során.