Az angol nyelvtanulók által elkövetett leggyakoribb hibák és azok elkerülése

Az angol nyelvtanulók által elkövetett leggyakoribb hibák és azok elkerülése

Publikált: 2023. márc. 8. Szerző: Svincak J.

Az angol mint második nyelv elsajátítása nehéz feladat, különösen, ha a nyelvtani szabályok összetett elsajátításáról van szó. Még a haladó tanulók is elkövetnek néhányat a leggyakoribb nyelvtani hibák közül, de ha ismeri őket, és van néhány példa a fejében, egyszerűen elkerülheti őket, valamint segít a folyamatos, hibamentes angol nyelvtanulás elsajátításában. Ebben a blogbejegyzésben az angol nyelvtanulók által elkövetett leggyakoribb nyelvtani hibákról lesz szó, és tippeket adunk, hogyan kerülheti el őket, valamint arról, hogy egy magántanár segítségének igénybevétele hogyan válhat előnyére mind a tanulási folyamatnak, mind az önbizalomnak. Szóval vágjunk bele, és nézzük meg, melyek a leggyakoribb nyelvtani hibák, amelyeket az angol nyelvtanulók elkövetnek, és hogyan kerülhetjük el őket.

Az alany-ige Egyeztetés

Az angol nyelvtanulók egyik leggyakrabban elkövetett nyelvtani hibája a helytelen alany-ige egyeztetés. Az alany-ige egyeztetés azt jelenti, hogy a mondatban az alanynak és az igének azonos számban (egyes vagy többes számban) kell állnia, és ezáltal egymáshoz kell igazodnia. Úgy is mondhatjuk, hogy az alany diktálja az ige ragozását, mivel ez határozza meg, hogy az ige egyes vagy többes számban lesz. Az alanyt és az igét együtt nexusnak nevezzük. Például a "He goes to school" helyes, de a "He go to school" helytelen.

Az alany-ige egyeztetési hibák elkerülése érdekében fontos, hogy azonosítsuk a mondat alanyát, és győződjünk meg arról, hogy az ige számban megegyezik-e vele. Ne feledje, hogy az alany lehet főnév, névmás vagy főnévként funkcionáló mondatrész. Íme 3 lépés, amely segít elkerülni az alany-ige egyeztetési hibákat:

 1. Figyeljen a mondat alanyára
 2. Határozza meg, hogy egyes vagy többes számban van-e
 3. Válassza ki a helyes igealakot, hogy megegyezzen az alannyal

Példaként a fenti lépések segítségével elemezhetjük a következő mondatokat:

 • The cat chases the mouse. (Helyes)
 • The cat chase the mouse. (Helytelen)

Az első mondatban a "cat" egyes számban van, így a "chases" ige kapcsolódik vele, mert a mouse-t (a macska) üldözi. A második mondatban a "chase" ige nem áll összhangban az egyes számú "cat" alannyal, mert a “chases”azok-ra vonatkozik, ami többes számú.

Prepozíciók

A prepozíciók egy másik terület, ahol az angol nyelvtanulók gyakran követnek el hibákat, méghozzá jó okkal, mivel általában nem követik a nyelvtani szabályokat, ezért nagyrészt meg kell őket tanulni. A prepozíciók olyan szavak, amelyek nem ragozhatók, és ezáltal mindig ugyanabban az alakban állnak. A prepozíciók egy főnév vagy névmás és a mondatban lévő többi szó közötti kapcsolatot mutatják. A főnevek, névmások és más szavak közötti kapcsolatot általában egy elhelyezkedés jelzi: on, off, under, over, in, out of, behind, in front of, at, to, from, before, after, along, between, towards, among stb.

Egy példa: "He walked to the store" a "to" prepozíciót használja, hogy megmutassa a "walked" és a "store" közötti kapcsolatot. Ahogy hazaért, from the store sétált, és így most a "from" prepozíció (nevezhetjük kapcsolat szónak is) a "walked" és a "store" közötti kapcsolatot mutatja.

Amint láthatja, elég sok példa van a kapcsolati szavakra.

A prepozíciók helyes használatához fontos, hogy megértsük jelentésüket és használatukat. A prepozíciók trükkösek lehetnek, mert nem mindig követnek egy meghatározott szabályt, ezért többnyire meg kell jegyezni, hogyan kapcsolódnak más szavakhoz. Íme 3 lépés, amely segít a prepozíciók helyes használatában:

 1. Tanulja meg a leggyakoribb prepozíciókat és jelentésüket
 2. Figyeljen a prepozíciókra (kapcsolószavakra) a mondatokban és idiómákban.
 3. Használja a prepozíciókat szövegkörnyezetben a helyes használat érdekében.

A prepozíciók használatára példaként a következő mondatokat tekinthetjük meg:

 • She is afraid of spiders. (Helyes)
 • She is afraid for spiders. (Helytelen)

Az első mondatban az "of" a helyes prepozíció az "afraid" és a "spiders" közötti kapcsolat kimutatására. A második mondatban a "for" helytelen prepozíció, és ennek következtében a mondat jelentése megváltozik. Ebben az esetben a for spiders azt jelentené, hogy a pókok nevében fél.

Igeidők

Az igeidő használat egy másik terület, ahol az angol nyelvtanulók gyakran küszködnek. Az igeidő a mondatban szereplő cselekvés idejére utal, például múlt, jelen vagy jövő. Az elsődleges mértékek a következők: jelen idő arról, ami itt és most történik; múlt idő arról, ami a múltban történt; és jövő idő arról, ami később fog megtörténni. Az angolban mindhárom igeidőt jelen idővel lehet ábrázolni; tehát valami keltezésű dologról: Valami jelen idejű dologról: “I come into the room and see what has happened”,“I will come tomorrow.” Például: "She is walking to the store" a folyamatos jelen időt használja egy olyan cselekvés bemutatására, amely most történik.

Az igeidők helyes használatához fontos, hogy megértsük jelentésüket és használatukat. Az angol nyelvben 12 igeidő van, ami a tanulók számára megterhelő lehet. Íme 3 lépés, amely segít az igeidők helyes használatában:

 1. Tanulja meg az alapvető igeidőket (múlt, jelen és jövő) és azok használatát
 2. Figyeljen az időjelzőkre, mint például a "yesterday" vagy a "tomorrow"
 3. Az igeidők használata kontextushoz kötve, a helyes használat biztosítása érdekében

Példaként a következő mondatokat tekinthetjük meg:

 • Jelen: : I have lived here for five years . (Helyes)
 • Múlt: I lived here for five years. (Helyes)
 • Jövő:: I will live here for five years (Helyes)
 • I am living here for five years. (Helytelen)

Az első mondatban a present perfect igeidő olyan cselekvés jelölésére szolgál, amely a múltban kezdődött és még mindig folyamatban van. A második mondatban az egyszerű múlt idő olyan cselekvés jelölésére szolgál, amely a múltban történt, és már befejeződött. A harmadik mondatban a jövő időt használjuk annak a szándéknak a leírására, hogy egy bizonyos helyen fogunk élni egy meghatározott számú évig a jövőben. Végül, a negyedik mondat a folyamatos jelen időben íródott, de nem helyesen lett használva egy időtartam leírására.

Névelők

A névelők (a, an, the) nemesített szószerkezetek, és az angol nyelvtani hibák egyik fő okozói. Az névelőket arra használják, hogy jelezzék, hogy egy főnév specifikus vagy általános. Például a "She ate an apple" az "an" határozatlan névelővel bármelyik almára utal, míg a "She ate the apple" a "the" határozott névelővel egy konkrét almára utal.

A névelők helyes használatához fontos, hogy megértsük jelentésüket és használatukat. Íme 3 lépés, amely segít a cikkek névelők használatában:

 1. Tanulja meg a különbséget a határozott és határozatlan névelők között
 2. Figyeljen a szövegkörnyezetre annak eldöntéséhez, hogy használjon-e névelőt
 3. A névelők kontextusban történő használata a helyes módszer biztosítása érdekében

Vegyük példaképp a következő mondatokat:

 • He went to the store to buy milk.(Helyes)
 • He went to a store to buy milk. (Helyes)
 • He went to store to buy milk. (Helytelen)

Az első mondatban az "a" névelő egy konkrét üzletre utal. A második mondatban az "a" szó bármely, az olvasó által ismeretlen üzletre utal. Az utolsó mondatban hiányzik a névelő, és a mondat hiányosan, helytelenül hangzik.

Szórend

Az utolsó nyelvtani szabály, amely az angol nyelvtanulók számára problémákat okoz, és amelyet megvizsgálunk, a szórend. A szórend a szavak sorrendjére utal egy mondatban. Az angol nyelv az alany-ige-tárgy szórendet követi, de ez változhat a mondat típusától vagy a mondat hangsúlyától függően. Például a "She ate an apple" alany-ige-tárgy szórendet követ, de az "An apple she ate" a hangsúly miatt más szórendet használ. Ezáltal a szórend határozza meg a mondat jelentését, amely teljesen eltérő lehet, még akkor is, ha ugyanazokat a szavakat használják.

A szórend helyes használatához fontos megérteni, hogyan épülnek fel a mondatok az angol nyelvben. Íme 3 lépés, amely segít a szórend helyes használatában:

 1. Tanulja meg az alapvető alany-ige-tárgy szórendet
 2. Figyeljen a mondat típusára (kijelentő, kérdő, felszólító vagy felkiáltó mondat)
 3. Használja a szórendet bizonyos szavak vagy gondolatok hangsúlyozására a mondatban

Vegyük példaképp a következő mondatokat:

 • She is my friend. (Helyes)
 • My friend she is. (Helytelen)

Az első mondatban a "she” alany az "is" ige előtt áll. A második mondatban a szórend helytelen és furcsán hangzik.

Gyakori félreértések

Sok olyan gyakori angol szó is van, amelyet az angol nyelvtanulók gyakran összekevernek. Ezek közé tartoznak a homofónok (azonos hangzású, de különböző jelentésű szavak) és a hasonló írásmódú vagy jelentésű szavak. Íme néhány példa a gyakran összetévesztett szavakra és a helyes használatukra:

There/their/they're: A "There" egy helyre utal, az "their" egy birtokos névmás, a "they're" pedig az "they are" rövidítése. E szavak bármelyikének helytelen használata teljesen megváltoztatja a mondatot, például az "they’re friends" azt jelenti, hogy két vagy több konkrét személy barátok, míg a "their friends" valaki más barátaira utal.

You/You’re Az "Your" egy birtokos névmás, míg az "You’re" a "You are" rövidítése. A fenti példához hasonlóan e szavak bármelyikének helytelen használata teljesen megváltoztatja a mondatot, például a "your friends" egy személy barátaira való konkrét utalás, míg a "you’re friends" azt jelenti, hogy ti (két vagy több ember) barátok vagytok.

Its/it's: Az "Its" egy birtokos névmás, míg az "it's" az "it is" rövidítése. Például "a dog and its bone" értelmes, de a "a dog and it’s bone" nem, mert a mondat így hangzana: "a dog and it is bone".

Magántanár használata vagy angol órákra való beiratkozás

Míg mindezek a nyelvtani tippek segíthetnek elkerülni a gyakori nyelvtani hibákat, fontos megjegyezni, hogy a helyes nyelvtan elsajátítása végetnemérő folyamat. Ha egyedül nehezen tudja fejleszteni a nyelvtani készségeit, fontolja meg, hogy segítséget kér egy oktatótól, vagy beiratkozhat egy angol nyelvtanfolyamra. Egy angol magántanár személyre szabott támogatást nyújthat, és segíthet azonosítani a gyenge pontokat. Íme, néhány lehetőség, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a tanulási folyamatból, miközben magántanárral dolgozik:

 • Keressen olyan magántanárt, aki az angol mint második nyelv oktatására szakosodott
 • Találjon olyan oktatót, aki rendszeresen tud veled dolgozni
 • Készüljön fel arra, hogy a korrepetálások során kérdéseket tegyen fel és jegyzeteljen
 • A foglalkozások között gyakorolja a tanultakat, hogy megerősítse a fogalmakat

Egy magántanár segíthet a haladóbb nyelvtani fogalmakkal, például a frázisos igékkel, a feltételes módú igékkel és a modális igékkel kapcsolatban is. Ezek a fogalmak kihívást jelenthetnek az angol nyelvtanulók számára, de egy magántanár segíthet megérteni és helyesen használni őket. A legtöbb nagyobb városban találhat magántanárokat, ha rákeres az angol magántanár vagy angoltanár kifejezésre, majd a "városa" kifejezésre. Ha inkább más tanulókkal együtt szeretne beiratkozni egy osztályba, ezeket is megtalálhatja, ha a “városa" kifejezés után az angol osztály vagy angol órák kifejezésre keres. Például:

A magántanárral való munka mellett számos online forrás is segíthet a nyelvtani készségek fejlesztésében. Ezek közé tartoznak a nyelvtankönyvek, az online tanfolyamok és a nyelvtan-ellenőrző programok. Fontos azonban, hogy ezeket az erőforrásokat egy korrepetitorral vagy tanárral együtt használja, hogy biztosítsa, hogy a helyes nyelvtant és nyelvhasználatot tanulja.

Összegzés

Végeredményben az angol nyelvtan tanulása egy végetnemérő folyamat, és a szabályok elsajátításához időre és erőfeszítésekre van szükség. A gyakori nyelvtani hibák azonosításával és elkerülésével azonban az javíthatja folyékony beszédkészségét és hitelességét a beszéd és az írás terén. Ne feledje, hogy következetesen gyakoroljon, és szükség esetén kérjen segítséget oktatótól vagy nyelvi szakértőtől. Ha követi ezeket a tippeket és stratégiákat, magabiztosabb és hatékonyabb angol nyelvű felhasználóvá válhat.

A nyelvtani készségeinek javítása az angol nyelvű beszéd és írás mellett is számos előnnyel járhat. Segíthet tisztábban és hatékonyabban kommunikálni a magán és a szakmai életben, és új lehetőségeket nyithat meg az utazás, az oktatás és a karrierépítés terén is. Elkötelezettséggel és a megfelelő forrásokkal fejlesztheti angol nyelvtani készségeit, és elérheti nyelvtanulási céljait.