A gyermekeknek szóló egyéni angol tanítás előnyei: Személyre szabott figyelem és készségfejlesztés

A gyermekeknek szóló egyéni angol tanítás előnyei: Személyre szabott figyelem és készségfejlesztés

Publikált: 2023. febr. 6. Szerző: Svincak J.

Az egyéni angol oktatás nagyszerű módja annak, hogy a gyerekek úgy fejlesszék nyelvtudásukat, hogy az táplálja az önbizalmukat és fokozza a tanulás iránti vágyukat. Osztálytermi környezetben gyakran nehéz lehet az egyes gyermekek számára olyan oktatást biztosítani, amely egyén tanulási stílusra és igényeire szabott. Ha ráadásul a gyermeknek a nyelvtanulás bizonyos területein nehézségei vannak, vagy bizonytalan, akkor az tovább nehezítheti a tanulási folyamatot, és még az önbecsülésére is hatással lehet.

A személyre szabott oktatás során a tanuló az oktató teljes figyelmét megkapja, ami személyre szabott és célzott tanulási módszereket eredményez. Az egyéni oktatás rugalmas időbeosztási lehetőségeket is kínál, hogy illeszkedjen a diák és a család elfoglalt időbeosztásához, így kényelmes és stresszmentes. Végül az interaktív és dinamikus órák növelik a gyermek elkötelezettségét, ami elősegíti a jobb és gyorsabb fejlődést, és a gyermekre irányuló fokozott figyelem a gyermek önbizalmára és önbecsülésére is jótékony hatással lehet. Ebben a blogbejegyzésben mélyen belemerülünk az egyéni angol oktatás előnyeinek feltárásába, hogy minden eszköz kéznél legyen amikor eldönti, hogy gyermeke számára felfogad-e, és ha igen, akkor mikor fogadjon egyéni tanárt.

Ha a lakóhelyéhez közel szeretne egyéni angol tanárt találni gyermekének, akkor az interneten kereshet helyi ajánlatokat, például angolórákat Budapesten, nyelvtanfolyamot Veszprémben, angoltanárt Győrben vagy angol oktatót Miskolcon.

Személyre szabott tanulási módszerek

A személyes oktatás során a tanuló az oktató teljes figyelmét megkapja. Ez azt jelenti, hogy a tanuló valós idejű visszajelzést és építő jellegű kritikát kaphat, ami gyorsabb fejlődést és a tanult anyag könnyebb elsajátítását eredményezi. A magántanár a tanuló tanulási stílusához és erősségeihez igazíthatja az oktatás módját, így az órák hatékonyabbá és eredményesebbé válnak. Ez a személyre szabott figyelem az egyéni angol oktatás során különlegesebb tanulási élményt nyújt a tanuló számára, ahol figyelembe veszik az igényeit, erősségeit és gyengeségeit.

Ha például egy diáknak nehézséget okoz az írott anyag megértése és megjegyzése, a tanár vizuális segédanyagokat, például videókat, fényképeket vagy illusztrációkat használhat, hogy segítsen a diáknak megérteni a tananyagot. Másrészt, ha a diák halláson keresztül tanul, a tanár több szóbeli tevékenységet is beiktathat, hogy segítsen a diáknak jobban felfogni az anyagot, például hangoskönyvek segítségével.

6 előnye a személyre szabott figyelemnek:

 • Növekvő elkötelezettség és motiváció A személyre szabott tanulási megközelítések lehetővé teszik a tanulók számára, hogy saját tempójukban haladjanak, ami növelheti az érdeklődésüket a tananyag iránt, és motiválhatja őket a keményebb munkára.
 • Jobb megértés és tudásmegőrzés A személyre szabott tanulási megközelítések minden egyes tanuló egyéni igényeit és tanulási stílusát veszi figyelembe, ami az anyag jobb megértéséhez és az információk hatékonyabb rögzüléséhez vezethet.
 • Fejlődő tanulmányi teljesítmény A személyre szabott tanulási módszerek javíthatják a tanulmányi eredményeket, mivel a diákok nagyobb valószínűséggel jegyzik meg az információkat és jobban teljesítenek a dolgozatoknál.
 • A kritikai gondolkodási készségek fejlesztése A személyre szabott tanulási módszerek segíthetnek a tanulóknak a kritikai gondolkodási készségek fejlesztésében, mivel arra ösztönzik őket, hogy kérdéseket tegyenek fel, problémákat oldjanak meg, és kapcsolatot teremtsenek a tanultak és a való élet eseményei között.
 • Nagyobb felelősségtudat és irányítás A személyre szabott tanulási módszerek lehetővé teszik a tanulók számára, hogy maguk irányítsák a saját tanulmányaikat, és eldönthessék, hogy mit és hogyan szeretnének tanulni. Ez a saját tanulmányaikkal kapcsolatos felelősségtudat és felelősségvállalás megerősítését eredményezheti.
 • Felkészít a jövőre A személyre szabott tanulási módszerek segíthetnek a diákoknak a munkaerőpiacon és az életben való boldoguláshoz szükséges készségek és ismeretek, például az alkalmazkodóképesség, a problémamegoldás és a kritikus gondolkodás fejlesztésében.

Célzott készségfejlesztés

Az egyéni angol oktatás lehetőséget nyújt a tanulónak arra, hogy konkrét fejlesztendő területekre, például a kiejtésre, a szókincsre, a nyelvtanra vagy az íráskészségre összpontosítson. A tanár osztatlan figyelme magában foglalja azt, hogy a tanuló célzott fejlesztést kapjon a gyengeségek leküzdéséhez és az erősségek kiépítésére. Ez gyorsabb fejlődéshez és nagyobb magabiztossághoz vezet az angol beszéd és írás terén is. Ezzel szemben a hagyományos tanórákon gyakran bőséges tananyagot kell lefedni, és nem tudnak célzott, egyéni figyelmet biztosítani minden egyes diáknak.

6 előnye a célzott készségfejlesztésnek:

 • Gyorsabb fejlődés Azáltal, hogy a tanuló konkrét fejlesztési területekre összpontosít, gyorsabb fejlődést érhet el, és hamarabb láthatja kemény munkájának a gyümölcsét.
 • Növekvő önbizalom A célirányos tanórák segítségével a tanuló magabiztosabbá válik az angol beszéd és írás terén, így könnyebben és hatékonyabban tud kommunikálni.
 • Az erősségekre való építés Az oktató a tanuló erősségeire is építhet, tovább erősítve a készségeit, és segítve őt új területek kialakításában.
 • A gyengeségek továbbfejlesztése A tanuló gyengeségeire összpontosítva az oktató segíthet leküzdeni ezeket a kihívásokat és javíthatja általános angol nyelvtudását.
 • Eredményes tanulás Az egyéni oktatás lehetővé teszi a diák számára, hogy a saját tempójában dolgozzon, és a számára legfontosabb területekre összpontosítson, ami hatékonyabb és eredményesebb tanulási folyamatot eredményez.
 • Effektív visszajelzés Az oktató azonnali és személyre szabott visszajelzést tud adni a tanulónak, ami segít a hibák felismerésében és javításában, valamint a nyelvi készségek fejlesztésében.

Flexibilis időbeosztás

Az egyéni angol oktatás olyan időbeosztási lehetőségeket kínál, amelyek illeszkednek a tanuló és a család elfoglalt időbeosztásához és személyes igényeihez. A minőségi oktatást így a lehető legjobb időpontban tudja kapni a diák, anélkül, hogy az további stresszt okozna vagy más fontos kötelezettségeket, például a munkától vagy az iskolán kívüli tevékenységektől venné el az időt. Ráadásul a foglalkozások átütemezése kényelmes és egyszerű, és nem jár nehézségekkel.

6 előnye a rugalmas időbeosztásnak:

A diák és a család elfoglalt időbeosztásához illeszkedő ütemezési lehetőségek. Az egyéni angol oktatás biztosítja a diák és családja számára a rugalmasságot, hogy a számukra legmegfelelőbb időpontot választhassák. Így nem kell aggódni amiatt, hogy más fontos kötelezettségekkel, például a munkával vagy iskolán kívüli tevékenységekkel ütközik.
 • Kényelmes és egyszerű átütemezés A foglalkozások ütemezésének folyamata egyszerű és egyértelmű, lehetővé téve a diák és családja számára, hogy könnyedén alkalmazkodjanak az időbeosztásukban bekövetkező változásokhoz.
 • Minőségi oktatás stressz nélkül A rugalmas időbeosztási lehetőségek az egyéni angol oktatásra lehetőséget biztosítanak a diák számára, hogy minőségi oktatásban részesüljön, hozzáadott stressz nélkül. Ez segít a diáknak abban, hogy koncentrált és motivált maradjon, ami jobb eredményekhez vezet.
 • Nincs büntetés az átütemezésért A hagyományos oktatási keretekkel ellentétben az egyéni angol korrepetálás nem bünteti a tanulót vagy a családját, ha változtatni kell az időbeosztásukon. Ez nyugalmat ad a diáknak és családjának, és kiküszöböli a további stresszt, ami a módosítással jelentkezhet.
 • Egyedülálló figyelem az oktató részéről Az egyéni angol oktatás biztosítja a diák számára az oktató osztatlan figyelmét, ami segít egy erős tanár-diák kapcsolat kialakításában. Ez hatékonyabb és eredményesebb tanulást eredményez, mivel az oktató a diák egyéni igényeihez és tanulási stílusához tudja igazítani az órákat.
 • Szabályozott órák Az egyéni angol oktatás során a tanuló célzott tananyagot kaphat, amelyeket úgy alakítanak ki, hogy segítsenek legyőzni a gyengeségeiket és az erősségeikre építsenek. Ez gyorsabb fejlődéshez és nagyobb magabiztossághoz vezet az angol beszéd és írás terén.
 • Növekvő elkötelezettség

  Az interaktív és dinamikus órák amelyek lekötik a tanulók figyelmét az egyéni angol oktatás egyik legfontosabb szempontja. A diákoknak lehetőségük van aktívan részt venni és gyakorolni a beszédet, ami jobb összpontosítást és érdeklődést eredményez az anyag iránt. A tanuló emellett beszélgetésbe is elegyedhet egy angolt anyanyelvi szinten beszélő oktatóval, ami értékes tanulási élményt nyújt. Ez a gyakorlatias és interaktív megközelítés különösen előnyös azon diákok számára, akiknek a hagyományos tantermi környezetben nehezükre esik a részvétel. Játékok, dalok és más szórakoztató tevékenységek segítségével a tanuló nyugodt és magával ragadó környezetben fejlesztheti nyelvi készségeit.

  A fokozott elkötelezettség 6 előnye:

  • Aktív részvétel és a beszéd gyakorlása Az egyéni angol oktatás lehetőséget biztosít a tanulók számára az aktív részvételre és a beszéd gyakorlására. Az interaktív és dinamikus órákat úgy tervezték, hogy a diák figyelmét lekösse, így hatékonyabban tanulhat és raktározhatja el az információkat. A tanulásnak ez a gyakorlatias megközelítése segít a diáknak fejleszteni nyelvi készségeit, önbizalmat épít, és segít jobban megérteni az anyagot.
  • Fokozott összpontosítás és érdeklődés az anyag iránt Az egyéni angol oktatás személyre szabott és magával ragadó tanulási élménye fokozott összpontosítást és érdeklődést eredményez az anyag iránt. A tanuló személyre szabott figyelmet kap, ami segít abban, hogy az órák alatt a feladatra koncentráljon. Ez a tananyag jobb megértését és elsajátítását eredményezheti.
  • Egy angol anyanyelvi beszélővel való beszélgetés Az egyéni angol oktatás értékes lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy beszélgetésbe elegyedjenek egy angol anyanyelvi szinten beszélő oktatóval. Ez az autentikus angol nyelvvel való találkozás segít a diáknak fejleszteni a nyelvi készségeit, javítja a kiejtést, a szókincsét, a nyelvtan használatát és az általános folyékony beszédkészségét.
  • Mókás és nyugodt tanulási környezet Játékok, dalok és egyéb szórakoztató tevékenységek segítségével nyugodt és élvezetes tanulási környezetet lehet biztosítani a tanuló számára. Ez a megközelítés segít enyhíteni a tanulással kapcsolatos stresszt vagy szorongást, lehetővé téve a tanuló számára, hogy a tananyagra összpontosítson, és egy nyugodtabb és érdekesebb környezetben fejlessze nyelvi készségeit.
  • Kulturális elmélyülés Az angol anyanyelvűekkel való beszélgetés révén a diákok elmerülhetnek az angol nyelvben és kultúrában. Ez a kulturális elmélyülés mélyebb megértést biztosít a nyelvről, és segít növelni a tanulónak a hatékony kommunikáció terén.
  • Különösen előnyös a nehezen leköthető tanulók számára A tanulásnak ez a gyakorlatias és interaktív megközelítése különösen előnyös azon tanulók számára, akik a hagyományos tantermi környezetben nehezen tudnak összpontosítani. A személyre szabott figyelem és az interaktív órák fenntartják a tanulók figyelmét és érdeklődését a tanulási folyamat iránt, ami gyorsabb fejlődést és nagyobb önbizalmat eredményezhet a nyelvtudásukban.

  Az önbecsülés és az önbizalom növelése

  Az egyéni fejlesztési környezetben a diáknak bőven van lehetősége arra, hogy gyakorolja az angol nyelvtudását. A pozitív megerősítés és az egyéni figyelem révén a tanulók önbecsülésüket és a képességeikbe vetett bizalmukat erősíthetik. Ez az életük más területeire is kiterjedhet, és segíthet növelni az általános közérzetüket.

  Az önbecsülés és az önbizalom fejlesztésének 6 előnye:

  • Pozitív megerősítés A tanuló személyre szabott figyelmet és támogatást kap az oktatótól, aki bátorítást és pozitív visszajelzést tud nyújtani, ami növeli a tanuló önbecsülését és önbizalmát.
  • Egyéni figyelem Az egyszemélyes környezet lehetővé teszi az oktató számára, hogy kizárólag a tanuló igényeire összpontosítson, a leckéket és a visszajelzéseket a tanuló sajátos tanulási stílusához és céljaihoz igazítva.
  • Azonnali visszajelzés A tanuló azonnali visszajelzést kaphat a fejlődéséről, így követheti a saját fejlődését, és növelheti a nyelvtudásába vetett bizalmát.
  • Személyre szabott órák A személyre szabott megközelítés azt jelenti, hogy a tanuló olyan órákat kaphat, amelyek az ő egyedi igényeihez igazodnak, így segítve őt céljai hatékony és eredményes elérésében.
  • Pozitív tanulási környezet Az oktató által megteremtett pozitív és támogató légkör segít a diáknak abban, hogy úgy érezze, értékelik és megbecsülik, ami több önbizalomhoz és élvezetesebb tanulási élményhez vezet.
  • Jobb általános közérzet Az egyéni angol oktatással elért megnövekedett magabiztosság és önbizalom kiterjedhet a tanuló életének más területeire is, segítve ezzel az általános közérzetének jobbá tételét.

  Összegzés

  Összegezve az egyéni angol oktatás számos olyan előnnyel jár, amely segíthet a gyerekeknek fejleszteni az angol nyelvtudásukat. A hatékonyabb tanulástól kezdve a nagyobb elkötelezettségen át egészen a magabiztosságig, egy magántanár felfogadása aktívan segítheti gyermeke nyelvtudásának fejlesztését és javíthatja általános sikerélményeit az iskolai környezetben. A megfelelő oktató megtalálása kulcsfontosságú a jó tanulási élményhez, ezért nézze meg az angol nyelvvizsgára való felkészülésről szóló bejegyzésünket, ahol tippeket kaphat, hogyan válassza ki a megfelelő oktatót a gyermeke számára. Jó tanulást!