A brit vagy az amerikai angol - a nyelvtanulás előnyei és hátrányai

A brit vagy az amerikai angol - a nyelvtanulás előnyei és hátrányai

Publikált: 2023. márc. 25. Szerző: Svincak J.

Az angol az egyik legszélesebb körben beszélt nyelv a világon, és elsajátítása számos lehetőséget nyithat meg az egyének és a közösségek számára. Az angol nyelvtanulás során azonban a tanulóknak gyakran két fő nyelvjárás közül kell választani: A brit angol és az amerikai angol között. Mindkét nyelvjárást széles körben beszélik és értik, de tanulásuk külön előnyökkel jár. Ebben a bejegyzésben a brit és az amerikai angol nyelvtanulásának az előnyeit vizsgáljuk meg, és néhány tippet és forrást adunk azoknak a tanulóknak, akik fejleszteni szeretnék angol nyelvtudásukat.

A brit és az amerikai angol közötti történelmi különbségek

Az angol a modern világ lingua francája, és számos országban használják a kommunikáció és a kereskedelem nyelveként. Az angol nyelv elsajátításával az egyének bővíthetik látókörüket, kapcsolatot teremthetnek különböző kultúrákból származó emberekkel, és rengeteg tudáshoz és lehetőséghez juthatnak hozzá. Akár brit angolt, akár amerikai angolt tanul, egy olyan nyelvet fog elsajátítani, amely globális jelentőséggel és relevanciával bír..

Az egyik fő oka annak, hogy a brit angol és az amerikai angol eltérő módon fejlődött, a két nemzet közötti történelmi és kulturális különbségekből adódik. Észak-Amerika 17. századi brit gyarmatosítása hozta el az angol nyelvet a kontinensre, de az Amerikába érkező telepesek különböző dialektusokat beszéltek, és eltérő kiejtéssel, helyesírással és szókinccsel rendelkeztek. Ez az angol nyelv regionális dialektusainak és változatainak kialakulásához vezetett.

A gyarmatok kezdeti időszakában az angol szavak helyesírása nem volt egységes, és a szavakat nagyban befolyásolták az egyéni preferenciák és a regionális dialektusok. Ennek eredményeképpen az amerikai angolban kezdett kialakulni a brit angoltól eltérő saját helyesírás. Amikor Noah Webster 1828-ban kiadta az American Dictionary of the English Language (Az angol nyelv amerikai szótára) című művét, arra törekedett, hogy az amerikai angol helyesírás számára olyan szabványt hozzon létre, amely megkülönbözteti azt a brit angoltól. Webster az egyszerűsített helyesírást támogatta, és elhagyta az "u" betű használatát az olyan szavakban, mint a "colour" és a "favour", amelyekből az amerikai angolban "color" és "favor" lett.

A szókincsbeli különbségek a két nemzet közötti történelmi és kulturális különbségek következtében is kialakultak. E különbségek kialakulását olyan tényezők befolyásolták, mint a bevándorlás, a társadalmi osztályok és a gazdasági körülmények. Például a brit angolban a "lorry" szót használják. a teherautóra, míg az amerikai angolban a "truck" kifejezés használatos. Hasonlóképpen, a brit angolban a "chips" egyfajta vékonyra szeletelt burgonyát jelent, amelyet megsütnek, míg az amerikai angolban a "chips" arra utal, amit a britek "French fries"-nak neveznének.

A kiejtés és a nyelvtan is eltérően alakult a brit és az amerikai angolban, mivel az egyes angol nyelvváltozatokon belül a különböző regionális akcentusok és dialektusok eltérő hatást gyakoroltak. A kiejtésben és a nyelvtanban mutatkozó különbségek az angol nyelv egyes változatain belül a különböző regionális akcentusok és dialektusok kialakulására vezethetők vissza.

Ha többet szeretne megtudni az angol nyelv fejlődéséről, látogasson el az angol nyelv története és fejlődése című blogbejegyzésünkre.

Hasonlóságok és különbségek a brit és az amerikai angol között

A brit angol és az amerikai angol az angol nyelv két fő dialektusa, és bár sok hasonlóság van közöttük, van köztük néhány jelentős különbség is. A brit angol például inkább szabványosított és hivatalosabb, míg az amerikai angol gyakran informálisabb és gyakorlatiasabb. A brit angolnak gazdag kulturális öröksége is van, a dialektushoz kapcsolódó irodalom, színház és filmművészet. Másrészt az amerikai angol dominál a popkultúrában és a médiában, és jelentős befolyással bír a globális üzleti életre és technológiára. Az angol nyelvtanulás során fontos, hogy tisztában legyen ezekkel a hasonlóságokkal és különbségekkel, és hogy a céljainak és igényeinek leginkább megfelelő dialektust válassza. Összességében a különbségeket 5 nyelvi kategóriára oszthatjuk: helyesírás, szókincs, nyelvtan, kiejtés és idiomatikus kifejezések. Az alábbiakban áttekintjük az egyes kategóriák elsődleges különbségeit, hogy jobban megértse, melyik nyelv a megfelelő az Ön számára. Ha többet szeretne megtudni a hasonlóságokról és a különbségekről, olvassa el A brit és az amerikai angol közötti különbség megértése című blogbejegyzésünket.

A helyesírásbeli különbségek:

A brit angol és az amerikai angol jelentősen különbözik a helyesírásukban. Ezek a különbségek Észak-Amerika brit gyarmatosításának korai napjaira vezethetők vissza. Noah Webster 1828-ban kiadott American Dictionary of the English Language című műve volt az első kísérlet az amerikai angol helyesírás egységesítésére, amelyet meg akart különböztetni a brit angoltól. Az angol nyelv két változata között számos különbség van a helyesírásban. Például a "colour" szót az amerikai angolban "color"-nak, míg a "centre"-t "center"-nek írják. Hasonlóképpen a "theatre" "theater", a "realise" "realize", a "programme" "program", az "analyse" pedig "analyze".

Szókincsbeli különbségek:

A szókincsbeli különbség a másik nagy megkülönböztető jegy a brit és az amerikai angol között. Sok olyan szó van, amelyet az angol nyelv egyik változatában gyakran használnak, de a másikban nem. Például a brit angolban a "lorry" kifejezés teherautóra utal, míg az amerikai angolban a "truck" van használatban. Hasonlóképpen, a "chips" a brit angolban vékonyra szeletelt, sült burgonyát jelent, míg az amerikai angolban a "chips" a "French fries"-ra utal. További példák a szókincsbeli különbségekre: "lift" és "elevator", "flat" és "apartment", "biscuit" és "cookie", "petrol" és "gasoline". Az angol szókincs bővítéséről ebben a blogbejegyzésben olvashat: erős szókincs építése.

.

Nyelvtani különbségek:

A brit és az amerikai angol nyelvtanában vannak különbségek. Az egyik legszembetűnőbb különbség a gyűjtőnevek használata. A brit angolban a gyűjtőneveket egyes számban, míg az amerikai angolban többes számban használják. Például a brit angolban " the team is playing well", míg az amerikai angolban "the team are playing well". Különbségek vannak többek között a prepozíciók használatában, az igeidőben és a szórendben is. Szeretne mélyebben elmerülni az angol nyelvtanban? Többet tudhat meg ebben a blogbejegyzésben a gyakori nyelvtani hibákról és azok elkerüléséről.

Kiejtésbeli különbségek:

Idiomatikus kifejezések:

Az idiomatikus kifejezések olyan kifejezések, amelyeket arra használnak, hogy egy bizonyos jelentést közvetítsenek, amely nem feltétlenül derül ki a használt szavak szó szerinti értelmezéséből. Számos olyan idiomatikus kifejezés van, amelyet a brit angolban használnak, de az amerikai angolban nem biztos, hogy alkalmazzák, és fordítva. Például a brit angolban a "the bee's knees" (a méhek térde) kifejezés valami kiváló dolog leírására használatos, míg az amerikai angolban a "the cat's meow" (a macska nyávogása) ugyanezt a jelentést fejezi ki. Hasonlóképpen, a brit angolban a "cheeky" kifejezést olyan személy leírására használják, aki szemtelen vagy tiszteletlen, míg az amerikai angolban a "fresh" kifejezést használják hasonló összefüggésben.

A brit angoltanulás előnyei

Ha érdekli a brit angol nyelvtanulás, számos előnyt érdemes figyelembe vennie. Egyrészt a brit angol a világon a legszélesebb körben beszélt nyelv, több mint 1,5 milliárd beszélővel. Ez a Brit Birodalom és a Nemzetközösség országainak történelmi hatásának köszönhető, amelyek elterjesztették a nyelvjárást az egész világon. Ráadásul a brit angol sokkal egységesebb, mint az amerikai angol, mivel az Oxford English Dictionary és a Cambridge English Corpus egyértelmű és hiteles definíciókat és példákat ad a brit angol nyelvhasználatra. A brit angolt gyakran tekintik tekintélyesebbnek is, mint az amerikait, különösen a tudományos és szakmai környezetben. Végül a brit angol nagyobb hangsúlyt fektet a kiejtésre és az akcentusra, a regionális akcentusok és dialektusok széles skálájával. A brit angol tanulása segíthet a tanulóknak az angol kiejtés pontosabb és árnyaltabb megértésében.

Az amerikai angoltanulás előnyei

Ha érdekli az amerikai angol nyelv tanulása, akkor számos előnnyel is számolhat. Egyrészt az amerikai angol dominál a popkultúrában és a médiában: a hollywoodi filmek, az amerikai tévéműsorok és az amerikai zene világszerte hatással van az emberekre. Ezenkívül az amerikai angol jelentős hatással van a globális üzleti életre és technológiára, mivel számos nemzetközi vállalat az amerikai angolt használja lingua francaként. Az amerikai angol emellett az egyszerűségéről és gyakorlatiasságáról ismert, és a világos és tömör kommunikációra helyezi a hangsúlyt. Végül pedig az amerikai angol gyakran kötetlenebb és lazább, mint a brit angol, ami előnyös lehet társasági helyzetekben..

Melyiket érdemes választani?

Nehéz döntés lehet a brit angol és az amerikai angol között választani, és végső soron a személyes céljaitól, érdeklődési körétől és igényeitől függ. Ha tudományos vagy szakmai kontextusban szeretne tanulni (lássa a Az üzleti angol nyelv fejlesztése és A nyelvi akadályok leküzdése című blogbejegyzéseinket), vagy ha a brit irodalom, színház vagy film érdekel, akkor a brit angol lehet a legjobb választás. Ha a popkultúra, a média vagy a technológia érdekel, vagy ha a gyakorlati kommunikációs készségekre, az utazásra vagy a külföldi tanulmányokra szeretne összpontosítani (többet megtudhat ebben a blogbejegyzésben a Angolul tanulni külföldön témában), akkor az amerikai angol lehet a legjobb választás. Végső soron Önön múlik, és nincs helyes vagy helytelen választás.

Források az angol nyelvtanuláshoz

Függetlenül attól, hogy az angol nyelv melyik dialektusát választja, számos forrás áll rendelkezésre, amelyek segíthetnek a készségek fejlesztésében. Íme néhány példa:

  • Nyelvtanulási alkalmazások: Az olyan alkalmazások, mint a Duolingo, a Babbel és a Rosetta Stone interaktív leckéket és tevékenységeket kínálnak, amelyek segítségével javíthatja szókincsét, nyelvtanát és kiejtését. Ezen alkalmazások közül több lehetővé teszi azt is, hogy válasszon a brit angol és az amerikai angol között, így a tanulást a választott dialektushoz igazíthatja.
  • Online tanfolyamok: Számos online tanfolyam áll rendelkezésre, amelyek segíthetnek az angol nyelvtudás fejlesztésében, beleértve az egyetemek és nyelviskolák által kínált tanfolyamokat is. Az olyan weboldalak, mint a Coursera és az edX ingyenes vagy olcsó tanfolyamokat kínálnak számos témában, köztük angol nyelvtanulásban is.
  • Podcastok: Az olyan podcastok, mint a BBC "The English We Speak" és az Egyesült Államokból származó "All Ears English" olyan magával ragadó és informatív tartalmakat kínálnak, amelyek segíthetnek a hallás- és szövegértési készségeinek fejlesztésében. Sok ilyen podcast foglalkozik a brit angol és az amerikai angol közötti regionális különbségekkel is.
  • Könyvek: Az angol nyelvű könyvek olvasása segíthet a szókincs, a nyelvtan és az olvasásértési készségek fejlesztésében. Válasszon olyan könyveket, amelyek azon a nyelvjáráson íródtak, amelyet meg szeretne tanulni, és kezdje olyanokkal, amelyek megfelelnek a tudásszintjének.

Magántanár vagy nyelvtanfolyam keresése

Ha nehezen tudja egyedül fejleszteni a nyelvtudását, akkor fontolja meg, hogy segítséget kér egy magántanártól, vagy beiratkozik egy angol nyelvtanfolyamra. Egy angol tanár személyre szabott támogatást nyújthat, és segíthet azonosítani a gyenge pontjait. Ahhoz, hogy találjon egy közeli nyelviskolát, egyszerűen keressen rá például a "nyelviskola Miskolc" vagy a "nyelvtanfolyam Budapest" kifejezésekre. Ha nem talál helyi nyelviskolát a közelben, akkor is van esélye arra, hogy segítséget kapjon a tanuláshoz, valamint szociális hálót is kialakítson, ha talál egy helyi anolg nyelvtanárat - így is kaphat oktatási támogatást az angol nyelvtanuláshoz, és a nyelvtanár bemutathatja más embereknek a környéken. Keressen egy helyi korrepetítort például az "Angol nyelvtanár Békéscsaba" vagy "Angol magántanár Szeged" keresőszavakkal. Ha többet szeretne olvasni a jó magántanár keresésének előnyeiről, olvassa el az egyéni korrepetálás előnyei című blogbejegyzésünket.

Összegzés

Összefoglalva, akár a brit angol, akár az amerikai angol tanulása mellett dönt, mindkét nyelvjárás elsajátításának számos előnye van. Ha megérti a dialektusok közötti hasonlóságokat és különbségeket, és olyan forrásokat és anyagokat választ, amelyek megfelelnek a céljainak és igényeinek, javíthatja angol nyelvtudását és bővítheti látókörét. Ahhoz, hogy jó és erős alapot kapjon az angol nyelvtanuláshoz, keressen egy olyan tanárt, aki támogatni tudja a tanulása során, és segít a célok kitűzésében és a fejlődésben. Miért ne kezdhetné el már ma? Jó tanulást!